Специално разработени обучения, съобразено с най-добрите практики, наложени от стандарт GDPR, ISO 27001, ITIL, NIST и др. Обучението е разделено на модули като се разглеждат най-често срещаните кибератаки, начините за установяване и идентифициране на фишинг атаки. Защитата на информация. Обърнато е сериозно внимание на кибер културата в организацията, като се предоставят примери и се посочват добри практики за повишаването ѝ.

За повече информация